„Геосмарт“ ООД е инженерна компания, основана през 2008 година и вече над 15 години развива своята основна дейност – сондиране, проектиране, инженерно-геоложки и геоложки проучвания – като предлага и всички съпътстващи услуги в тази област. През последните няколко години фирмата се разраства.

Собствениците на фирмата са минни инженери, магистри, притежаващи Пълни проектантски отговорности.

Служителите на компанията са квалифицирани минни инженери, геолози, хидрогеолози, инженер-геолози, геодезисти и сондьори.

Можем да сме полезни спрямо нуждите на клиента на всеки един етап от подготовката и изпълнението на даден проект – разполагаме с широка гама сондажна апаратура, проучвателна и спомагателна техника, както и упражняваме дейностите по авторски надзор, контрол над целия процес и изготвяне на цялата необходима документация, свързана с конкретния обект. Компанията разполага със специалисти с изключително богат опит в изпълнение на геологопроучвателните, сондажни и надзорни дейности. Имате нужда от съдействие – ние ще помогнем за осъществяването на Вашите идеи.