Компанията разполага с най – съвременна геофизична апаратура за извършване на „Вертикално електрическо сондиране (ВЕС). ВЕС е методология, позволяваща събирането на информация за електрическото съпротивление на почвата в дълбочина.

Вариации в съпротивлението могат да бъдат свързани с различни свойства на подпочвата, като съдържание на вода, минералогия, порестост и други. Достоверността на този метод е над 70%, като зависи както от геоложката изученост на съответния район, така и от квалификацията и опита на специалиста, извършващ интерпретацията на получените резултати.

Приложение – тази методология позволява оценката на големи площи и значителна за кратко време, намалявайки разходите по работите. Дава информация както за проводимостта на строителните почви, а така също и за наличие на потенциално водоносни хоризонти.