• Сондиране за термопомпи;
  • Кариерно сондиране;
  • Проучвателно сондиране;
  • Изработка на пиезометрични сондажи;
  • Микропилоти, анкери и взривни дупки с малък диаметър;
  • Техническо сондиране;
  • Изграждане на водопонизителни съоръжения и дренажи;