Компанията ни има богат опит в цялостно изграждане и узаконяване на водоснабдителни сондажни кладенци – както за физически, така и за юридически лица. Изготвяме технически проекти за водовземни съоръжения.

Извършваме доставка и монтаж на помпено оборудване за водоснабдяване с подземни води, доставка и монтаж на хидрофорни уредби, цялостно решаване на автономни водоснабдителни системи от подземни води за индустриални и жилищни нужди. Извършваме и поддръжка на сондажни кладенци, почистване, саниране и възстановяване на сондажни кладенци.