Сондажна дейност:

 • Проучвателно сондиране във Военно поделение „Тихина“ – Възложител – Министерство на отбраната;
 • Изграждане на водопонизителни съоръжения чрез прокарване на мрежа от сондажи – възложител „Комфорт“ ООД;
 • Изграждане на пилотни сондажи обект „Къмпинг Луна“ – възложител „Милениум билдинг“ ООД;
 • Изграждане на пиезометрични сондажи обект „Нови мощности – възложител АЕЦ Козлодуй;
 • Проучвателно ядково сондиране – обект „Захарна Фабрика“, гр. Русе възложител „Геомакс България“ ООД;
 • Проучвателно сондиране обект „Везица“ – възложител „Касърова“ ЕООД;
 • Ремонт на съществуващо водовземно съоръжение – сондажен кладенец – възложител „Ескана“ АД;
 • Изграждане на водовземно съоръжение обект „Хотел Еко-терма“ – възложител – „Стройтранс 2011″ ЕООД;
 • Ремонт на водовземно съоръжение –„Чернево“ – възложител Геомакс България ООД;
 • Извършване на сондажи за специални пробивно-взривни работи в Хвостохранилище Люляковица към Асарел Медет АД с възложител Водстрой Пловдив АД;
 • Извършване на специялизирани проучвателни сондажи в акваторията на Черно море обект „естакада Шабла“;
 • Кариера „Горно Павликени” до с. Горно Павликени с концесионер „Пътстрой Ловеч“ ЕООД гр. Ловеч – изпълнение на технологични сондажни дейности;
 • Изграждане на сондажни водовземни съоръжения с дълбочина до 120 м възложители Бон Марин, Юнион ЕООД, ГПП АД, ЕСКАНА АД, Милениум билдинг ООД, Керамик ГТ АД, както и на частни лица;
 • Изграждане на пиезометричен сондаж – възложител „Съни Травел“ ЕООД

 

Геологопроучвателна дейност:

 • Инженерно геоложко проучване на обекти на „ЕСО“ ЕАД;
 • Инженерно-геоложко проучване на Соларен Парк – възложител “Синтезия Енерджи” ЕООД;
 • Инженерно-геоложко проучване на соларен парк „Ветово“ – възложител „Соларпро“ АД;
 • Инженерно-геоложко проучване на “ ПАРК НА МЛАДЕЖТА“ – възложител община Русе;
 • Инженерно-геоложко проучване на“ „Реконструкция на ВиК мрежата на гр. Карнобат“ – възложител „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр.Бургас;
 • Инженерно – геоложки проучвания на супермаркети „Лидъл“ в гр.Русе, гр.Варна и гр. Габрово –възложител „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КO”. КД;
 • Инженерно-геоложко проучване за обект, находящ се на ул. „Орех“ гр. Варна – Възложител „Явор“ АД;
 • Инженерно-геоложко проучване на обект „Реконструкция на участък от деривация Китка – Варна“, Площадка „Дъскотна” – възложител ЕТ „Станка Василева“;
 • Инженерно-геоложко проучване за административна сграда в гр. Дългопол – Възложител „Ескана“ АД;
 • Инженерно-геоложко проучване и изготвяне на геотехнически доклад – „Порт Хотел Поморие“ ЕООД;
 • Инженерно-геоложко проучване на Морска естакада Шабла;