Инженерно-геоложки проучвания 2018-10-24T16:32:32+00:00

Инженерно геоложките проучвания са най-важната част от едно инвестиционно намерение, свързано с изграждането на всякакъв вид сгради и съоръжения. Инженерно геоложкото проучване изяснява физико механичните свойствата, якостни показатели и динамиката на геоложката среда в района, предмет на известиционно намерение. Обект на изследване са скалите изграждащи масива и явленията характерезиращи геодинамичното състояние на проучвания район. Извършването на качествено инженерно геоложко проучване намалява значително разходите свързани с изграждане и последващо нормално функциониране на проектираната сграда или инженерно съоръжение.