Изграждане на сондажни кладенци 2018-07-11T05:57:18+00:00

Геосмарт ЕООД извършва проектиране и изграждане на сондажни кладенци в силно ограничени протранства и трудно достъпни терени, достатъчен е пешеходен достъп до определеното за сондиране място.

Извършваме следните дейности свързани с изграждането на сондажните кладенци и тяхното нормално функциониране.

  • Проектиране на сондажни кладенци;
  • Изграждане на сондажни кладенци;
  • Доставка и монтаж на сондажни тръби;
  • Доставка и монтаж на сондажни филтри;
  • Доставка и монтаж на сондажни помпи;
  • Доставка и монтаж на резервоари за вода;
  • Оборудване на сондажни кладенци;
  • Почистване на съществуващи сондажни кладенци;
  • Еърлифтно почистване;
  • Полимерно почистване;