Анкериране и пилотиране 2018-07-11T06:01:46+00:00

Извършваме прокарването на изработки за анкериране и пилотиране на трудно достъпни и ограничени места, както и във вече изградени сгради и съоръжения.