Loading...
Начало 2023-04-21T15:11:44+00:00

“Геосмарт“ ООД е инженерингова фирма, създадена през 2008 г. със седалище гр.Варна. Основен предмет на дейност е проучване, проектиране и сондиране в областта на Инженерната геология, Геология, Хидрогеология. Фирмата разполага с квалифицирани кадри и специализирани машини осигуряващи качествено извършване на поетите ангажименти.

Предлагаме следните услуги:

  • Инженерно геоложки проучвания;
  • Геоложки проучвания;
  • Полева оценка на геоложките и инженерногеоложките рискове;
  • Геотехническа характеристика на геоложката среда и инженерногеоложките пластове;
  • Консултантски дейности
  • Проучвателно инженерно геоложко и геоложко сондиране,
  • Планиране, управление и надзор на сондажни дейности за геотехнически цели.
  • Изработка на сондажни кладенци
  • Изработка на пиезометрични сондажи
  • Изработка на дренажи